เครื่องเจาะเหล็กซุปเปอร์ดิวส์

เครื่องไวร์คัท,superdrill, เครื่องสปาร์คอีดีเอ็มEDM, เครื่องเจาะเหล็กซุปเปอร์ดิวส์, เครื่องเรเดียน ,เครื่อง
ซีเอ็นซีCNC,wire cut
บจก. โกลด์ ซัน แมชชีน(2000) มีเครื่องไวร์คัท (เครื่องวายคัท เครื่องwire cut) เเครื่องเจาะเหล็ก
เครื่องซุปเปอร์ดิวส์ (เครื่องsuperdrill) เครื่องสปาร์คอีดีเอ็ม (เครื่องสปาร์คEDM) เครื่องซีเอ็นซี(เครืองCNC)
ที่มีคุณภาพ เครื่องของเราใหม่ทุกตัว เปิดเครื่องเมื่อจัดส่งแล้วเท่า นอกจากเครื่องไวร์คัท (เครื่องวายคัท
เครื่องwire cut) ประเภทลวดทิง- และเครื่องไวร์คัท(เครื่องวายคัท เครื่องwire cut)ประเภทลวดวน ใช้ใน
การทำแม่พิมพ์ ตัดเหล็ก ตัดแม่พิมพ์ เรายังมีเครื่องเจาะเหล็ก เครื่องซุปเปอร์ดิวส์ DX703 (เครื่องSuperdrill) เครื่องสปาร์คอีดีเอ็ม เครื่องสปาร์คEDM) เครื่องซีเอ็นซี (เครื่องCNC) เรายังมีเครื่องประเภท
ต่างๆให้คุณเลือกนัน- ไม่มีการย้อมแมวขาย
นอกจากนี้บริษัทเราไม่มีค่านายหน้าหากท่านติดต่อโดยตรง
โทร.02-8028835-6
คุณมาลินี 0812075520
หรือเยียมชมเราได้ที www.goldsanmachine2000.com
E-mail: goldsan_2000@hotmail.com

 
 

สินค้า ใกล้เคียง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

Gold San Machine 2000 Co.,Ltd

สอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องไวร์คัท และบริการอื่นๆ
goldsan_2000@hotmail.com


สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราคาและโปรโมชั่น การสั่งซื้อ
ฝ่ายขาย    
goldsan_2000@hotmail.com


สอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน, การโอนเงิน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ออกใบเสร็จ, การวางบิล
ฝ่ายบัญชี    
sompit_goldsan@hotmail.com


สอบถามเกี่ยวกับระบบ support, ปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน,คำถามเกี่ยวกับ technical ต่าง ๆ
ฝ่ายเทคนิค    
goldsan_2000@hotmail.com


Mobile : 081-207-5520     
Tel : 02-802-8835-6  
Fax :  02-8028837  
E-mail : goldsan_2000@hotmail.com


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท โกลด์ ซัน แมชชีน (2000)
2/187 ซอยกาญจนาภิเษก005 แขวงหลักสอง
บางแค กรุงเทพฯ 10160

: 081-207-5520 , 02-802-8835-6

: 02-8028837( Fax )

: goldsan_2000@hotmail.com

: 08.00-17.00 น.